Barbora Pituchová

Zakladatelka školy a vedoucí legislativního týmu, pedagog MŠ

tel.č. 725 865 975

Zabývám se EVVO tématikou a udržitelným způsobem života. Mám dvě dcerky a při mateřské jsem založila Podkrušnohorský lesní spolek. V týmu řeším legislativní a ekonomické záležitosti.

Věřím v jedinečný potenciál každého člověka a hledám cesty, jak tento potenciál pomáhat rozvíjet jak u dětí tak i u dospělých.

Soňa Valušková

Zakladatelka školy, členka pedagogického a legislativního týmu

tel.č. 777 280 358

Narodila jsem se ve stejný den jako Jan Ámos Komenský a jsem z učitelské rodiny. Pedagogická činnost je nejenom mou profesí, ale i mým koníčkem. Postupně jsem cestou pedagoga (třídní učitel, výchovný poradce, metodik primární prevence, zástupce ředitele a ředitelka) došla až ke svobodné demokratické škole. A věřím v její principy, protože věřím, že každý člověk se naučí cokoli dobře, jen pokud chce on sám.

Markéta Zika Koppová

Zakladatelka školy a vedoucí akčního a relaxačního týmu

tel.č. 734 113 511

Pracuji jako terapeutka v oblasti vztahů a práce s tělem. Jsem spoluzakladatelka projektu „Zdravé dospívání“ určeného pro základní i střední školy a instruktorkou mezinárodního programu MISP (masáže dětí dětem). Svobodná škola je pro mě zejména komunitním prostorem, ve kterém není svět dětí oddělen od světa dospělých a kde mají děti možnost bez hodnocení a porovnávání rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Diana Roubová

Zakladatelka školy a vedoucí pedagogického týmu, pedagog MŠ a ZŠ

tel.č. 776312829

Jsem dlouholetá pedagožka a zakladatelka mateřské a později i základní školy v Kadani. V současnosti působím jako lektorka a metodička vzdělávacího programu Začít spolu. Pokud se cítím svobodně pak mě život baví – chci zkoumat a učit se novým, zajímavým věcem. Proto je moje vnitřní motivace tak silná, abych tuto možnost poskytla i dětem a všem kolem sebe…

Největší dar, který dětem můžeme dát, jsou kořeny zodpovědnosti a křídla svobody.

Radim Žáček

Člen ekonomického týmu, akčního týmu a týmu externích vztahů, podpora IT

tel.č. 724 570 432

Mojí životnou cestou jsou vztahy – ať už partnerské, rodinné, rodové nebo skupinové. Jejich principy a tajemství mám možnost poznávat a objevovat zejména díky vlastní dlouholeté astrologické praxi. Věřím v jedinečný potenciál každého člověka a hledám cesty jak tento potenciál pomáhat rozvíjet jak u dětí tak i u dospělých.

Jsem poradcem pro výchovu a vzdělávání, v Chomutově jsem v roce založil psychologicky zaměřenou astrologickou školu, profesně se také věnuji informačním technologiím.

Život je cestou sebepoznání a rozvíjení našeho vrozeného potenciálu.

Jaroslava Havlíčková

Pedagog ZŠ

Od dětství se sama zabývám různými odvětvími spojenými s lidmi i přírodou od egyptologie přes hudbu, divadlo, geografii, anglistiku, EVVO až k tvůrčím činnostem. Během mateřské dovolené jsem objevila důležitost vnitřní motivace jako hnacího motoru jak v řízeném tak sebeřízeném vzdělávání. Touhu poznávat svět je potřeba živit hrou, svobodou a pozitivní energií.

Touhu poznávat svět je potřeba živit hrou, svobodou a pozitivní energií.

Kateřina Zochová

Pedagog MŠ

Vystudovala jsem Akademii Výtvarných umění v Praze. K principům svobodného vzdělávání a unschoolingu jsem se dostala přirozeně, díky sledování potřeb mého syna. Věnuji se výrobě strunných hudebních nástrojů určených k muzikoterapii a harmonizaci. Mám zkušenosti s hudebně-pohybovými dílnami pro děti i dospělé. Mám ráda manuální práce s různorodými materiály (dřevo, kov, barvy, textilie) a ráda zpívám.

Renáta Pěničková

Pedagog MŠ

vystudovala jsem obor předškolní a mimoškolní pedagogiky na SPgŠ v Litoměřicích. Poté jsem učila 6 let ve státní mateřské škole. Vedu lekce jógy pro děti a v létě pořádám příměstské tábory.Děti mě provází od mých 16 let,kdy  jsem se stala sama maminkou a nyní mám své tři vlastní děti . Ráda se vzdělávám a skrze vztah s dětmi se učím novým dovednostem.  Hraji na africké bubny djembe, zobcovou a meditační flétnu, tančím, zpívám. Žiji v lese (kontakt s přírodou je pro mne životně důležitý), starám o malou farmu, ráda vařím, zajímám se o bylinky a zdravé stravování.

Děti jsou mou náplní a posláním v tomto životě.

Iveta Mrkáčková

Pedagogická podpora

Mám vystudované gymnázium v Chomutově se zaměřením na pedagogiku. V padesáti letech jsem se rozhodla skončit s prací, která mi umožňovala žít ve hmotě a začala se věnovat činnostem, které mi přináší lásku a radost pro mne a ty, kteří mají chuť poznávat krásu bytí. Během dvou let jsem prošla kurzy: chůva, asistent pedagoga, jóga pro mateřské školky a školáky, instruktor plavání, instruktor lyžování, pracovníka v sociálních službách. od roku 2012 dojíždím do Prahy do programu Vědomé tělo, kde jsem nalezla prvotní inspiraci a kde se stále zdokonaluji v oborech: somatické přístupy v pohybu, základní analýza a čtení lidského pohybu (Labanova analýza pohybu), psychosomatika, propojení těla a mysli.

Miluji život, radost, pohyb, přírodu a 🙂 děti a ze všeho nejvíce miluji matičku Zemi.