Založení mateřské školy umožní mladším dětem zapojení do chodu školy. Maximální kapacita je 15 dětí. 

Celý prostor školy bude propojený. Děti z MŠ budou mít stejné možnosti využívat učebny s vybavením a pomůckami v rámci respektování pravidel a individuálních potřeb malých dětí (spaní, vlastní prostor…) Budou mít možnost se účastnit jakýchkoliv aktivit a zároveň budou mít svůj bezpečný prostor, kam se budou moci vracet.