Jako rejstříková škola budeme pobírat normativ na žáka, který nám umožní jen částečné pokrytí nákladů. Abychom mohli zajistit individuální přístup, budeme od rodičů pobírat školné.

Měsíční školné za jednoho žáka je 3 000 Kč

Školné nezahrnuje platbu za stravu a družinu.