Chceme školu, která je součástí života a rozvíjí děti i dospělé na mentální, fyzické, psychické i duševní úrovni. Školu, která nás všechny připravuje na novou dobu, kde sebe navzájem vnímáme jako jeden celek, ve kterém se vzájemně respektujeme, a podporujeme.