Od 20.2.2020 jsme zapsáni do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT s účinností od 1.9.2020

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme děti do mateřské školy a 1. – 5. ročníku základní školy. Do druhého stupně ZŠ přijímáme pouze žáky, kteří jsou jako „domškoláci“ registrovaní u jiné školy, např. u spřátelené Svobodné lesní školy (www.svobodnalesniskola.cz)

Zápis dětí je ukončen, ale je nadále je možné se k nám hlásit do mateřské i základní školy formou přestupu.

Pro přihlášení nebo přestup prosím vyplňte následující dokumenty:

Ofocené dokumenty zašlete na email info@zemeskola.cz. Originál přihlášky si převezmeme osobně.